Informacje o debacie

Szanowni Państwo,

16 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbędzie się studencko-doktoranckie seminarium naukowe pt.:

„Lekarze-Prawnicy, debata dla młodych naukowców”

będące preludium do III Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej, organizowanej przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląską Izbę Lekarską i Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie chorobom zakaźnym i szczepieniom ochronnym i te tematy będą również przedmiotem refleksji podczas zapowiadanego seminarium. Wydarzenie to ma bowiem umożliwić początkującym naukowcom wzięcie udziału w dialogu środowisk medycznych i prawnych poprzez przeprowadzenie własnych badań i przygotowanie wystąpień. Jesteśmy przekonani, że będzie to nowatorskie i świeże spojrzenie na tematykę konferencji.

Podczas seminarium zostaną przedstawione referaty dotyczące m.in.:

 1. paternalizmu w zapobieganiu chorobom zakaźnym,
 2. czynników wpływających na prowadzoną przez państwo politykę w zakresie szczepień ochronnych,
 3. kontrowersji wokół szczepień (w tym związków szczepień z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi),
 4. wpływu mediów na postrzeganie obowiązkowych szczepień ochronnych,
 5. etycznych i konstytucyjnych problemów obowiązku szczepień ochronnych;
 6. egzekwowania obowiązku szczepień małoletnich przed sądem rodzinnym,
 7. reklamy szczepionek,
 8. szczepień dla osób podróżujących,
 9. granic obowiązku udzielania pomocy przez lekarza, kiedy grozi mu zakażenie,
 10. tajemnicy lekarskiej i jej ograniczeń w odniesieniu do chorób zakaźnych,
 11. zapobiegania stygmatyzacji społecznej nosicieli wirusa HIV,
 12. przymusowego leczenia gruźlicy,
 13. zakażeń wirusami HAV, HBV i HCV.

W obradach w charakterze merytorycznych opiekunów i moderatorów dyskusji udział wezmą m.in. prof. Jacek Barcik, prof. Tomasz Pietrzykowski, prof. Olga Sitarz i prof. Sławomir Tkacz, zaś wydarzenie swoim wystąpieniem zainauguruje prof. Marcin Janik. Chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tym wydarzeniu, a szczególnie w dyskusji, której tematy wyznaczą poszczególne wystąpienia prelegentów

Miejsce obrad: sala Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Czas: 10:00-16:00

Szczegółowy plan wystąpień zostanie podany do 7 listopada 2017.

Serdecznie zapraszamy,

Dr Agnieszka Bielska-Brodziak

Kontakt: lekarzeprawnicy@gmail.com, facebook.com/lekarzeprawnicy