Komitet organizacyjny

 

Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska – profesor nauk prawnych, specjalistka prawa karnego materialnego oraz prawa medycznego. Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”, prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Śląską Izbę Lekarską. Autorka licznych i cenionych publikacji naukowych, w tym zwłaszcza monografii „Autonomia praw pacjenta a polskie prawo karne” (2008).

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety, Kierownik Zakładu Seksuologii KZK SUM, specjalista ginekolog-położnik, endokrynolog, seksuolog. Przewodnicząca Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Wiceprzewodnicząca Sekcji Menopauzy i Andropauzy PTG, Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet.

Prof. dr hab. Zygmunt Tobor – profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z legalnością, aksjologią, wykładnią oraz praktyczną problematyką stosowania prawa. Autor licznych publikacji naukowych, monografii i artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Prof. dr. n. farm Stanisław Boryczka – Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w latach 2007-2015 Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej SUM Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Autor rozlicznych publikacji naukowych z zakresu chemii organicznej.

Dr Agnieszka Bielska-Brodziak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UŚ, radca prawny. Ekspert prawny Sejmu RP. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu interpretacji prawa. Wykładowca studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”. Współpracuje ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚIL oraz zespołem lekarzy z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej SUM w Katowicach. Jedna z inicjatorek Śląskiej Konferencji Prawno-Medycznej, organizatorka wszystkich trzech edycji.

Adw. Grzegorz Kopeć – wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach w 1997 r., jest wieloletnim członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Od 2013 roku pełni funkcję wicedziekana ORA w Katowicach. Członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Członek Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej oraz Komisji ds. Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Dr Rafał Kiełkowski – lekarz dentysta, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”. Członek Śląskiej Izby Lekarskiej od początku pracy zawodowej. Od 2005 roku zaangażowany w działalność samorządową jako członek Okręgowej Rady Lekarskiej, członek Okręgowej Komisji Wyborczej, delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy ŚIL oraz delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy. Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Przewodniczącego Komisji ds. Praktyk Lekarskich i Komisji Stomatologicznej.

Ziemowit Wójcik – doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2013 uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień związany z Kancelarią Adwokacką Adwokat Anny Kwietniowskiej. W swojej pracy naukowej skupia się na problematyce świadomej zgody na przeprowadzenie procedury medycznej. Autor publikacji naukowych z dziedziny prawa cywilnego oraz prawa medycznego i farmaceutycznego. Prywatnie alpinista i ultramaratończyk.

W każdej z instytucji współtworzących Konferencję działają także Osoby wspierające organizację tego tak dużego przedsięwzięcia, na wszystkich polach i w różnoraki sposób. Chcielibyśmy w tym miejscu szczególnie podziękować:

– Marlenie Drapalskiej-Grochowicz, Michałowi Grudeckiemu, Jakubowi Hancowi, Paulinie Koncy, Magdalenie Stryji, Markowi Susce i Karolinie Więckowskiej z Wydziału Prawa i Administracji UŚ;

– Katarzynie Gwizdek i Justynie Skolik ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego;

– dr. n. med. Adamowi Dyrdzie, dr. n. med. Tadeuszowi Urbanowi i Patrycji Makarskiej ze Śląskiej Izby Lekarskiej

– oraz dyr. Barbarze Iwaszkiewicz z Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

 

Podziękowanie

Poprzednie dwie edycje konferencji nie posiadały formalnie powołanego Komitetu Organizacyjnego, jednakże swoje istnienie zawdzięczały wielu osobom, których praca i kreatywność doprowadziły do zmaterializowania idei łączenia środowisk medyków i prawników oraz praktyków i naukowców. Z szerokiego grona osób współtworzących poprzednie edycje konferencji słowami wdzięczności należy w szczególności obdarzyć:

Prof. dr hab. n. med. Krystynę Olczyk,

Prof. dra hab. Wiesława Banysia,

Prof. dr hab. Teresę Dukiet-Nagórską,

Prof. dra hab. Zygmunta Tobora,

dr Agnieszkę Bielską-Brodziak,

dra n. med. Jacka Kozakiewicza,

dr n. med. Aleksandrę Antosz,

adw. Romana Kusza,

dr Magdalenę Ochwat,

adw. Grzegorza Kopcia,

mgr Justynę Skolik,

dra n. med. Michała Żorniaka,

mgr Joannę Frąckiewicz,

mgra Wojciecha Maczucha,

mgr Justynę Dasiak,

lek. Jarosława Maczucha,

dyr. Barbarę Iwaszkiewicz.

a także około pięćdziesięcioro studentów i doktorantów – wolontariuszy obu Uniwersytetów.