Program

8:00 – otwarcie konferencji

8:30 – 9:30 I sesja prawnicza 

– dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US: Znaczenie opinii i opiniowania w procedurach prawnych

– dr Aleksandra Klich: Aspekty opiniowania w procedurze cywilnej

– SSO Warszawa-Praga w Warszawie Tomasz Malinowski: Aspekty opiniowania w procedurze karnej

 

9:30 – 10:30 II sesja medyczna

– prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń: Technika a błąd lekarski

– dr hab. n. med. Robert Pudlo: Opinia sądowo-psychiatryczna w sprawach karnych

– dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek: Rola biegłego w stomatologii

 

10:30 – 11:00 przerwa kawowa

 

11:00 – 12:40 III sesja interdyscyplinarna

– adw. Agnieszka Skowron, Jakub Hanc:  Superopinia

– adw. Agnieszka Skowron, Jakub Hanc:  Fałszywa opinia

– Prokurator Ireneusz Kunert – Kierownik VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych Prokuratury Regionalnej w Katowicach: Aktualne problemy w pozyskiwaniu pełnowartościowych opinii sądowo-lekarskich. Prokuratorskie status quo

– dr n. med. Tadeusz Urban:  Modele pozyskiwania biegłych cz. 1

– dr Stefan Kopocz: Modele pozyskiwania biegłych cz. 2

 

12:40 – 13:40 obiad

 

13:40 – 15:40 dyskusja interaktywna z udziałem panelistów – odpowiedzi  na pytania uczestników konferencji

 

15:45 – 16:00 zakończenie konferencji