Program

Błąd medyczny czyli
jak działać, by nie stał się udziałem pacjenta lub medyka

PROGRAM CZĘŚCI II
26 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

 

9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji

9.30 – 10.00 Wykład inauguracyjny
Dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, prof. nadzw. – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: „Błąd medyczny – od kultury winy i represji do kultury bezpieczeństwa”

PANEL I: Błąd medyczny czyli pacjent, a system

10.00 – 10.30 Mec. Robert Bryzek – Naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej i Legislacji w Departamencie Prawnym Biura Rzecznika Praw Pacjenta: „Naruszenie praw pacjenta przyczyną błędów medycznych”

10.30 – 10.45 Dr n. praw. Aleksandra Wentkowska – Terenowy Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytet Śląski: „Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich w ochronie praw pacjenta”

10.45 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

 

PANEL II: Odpowiedzialność cywilna za błędy medyczne – kazus i jego ocena

11.15 – 12.15 Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; dr hab. n. praw. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz, Uniwersytet Szczeciński, Pomorski Uniwersytet Medyczny: „Wina”

12.15 – 13.15 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; dr n. praw. Aleksandra Klich – Uniwersytet Szczeciński: „Związek przyczynowy”

13.15 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 14.00 Lunch

PANEL III: Odpowiedzialność karna za błędy medyczne – kazus i jego ocena

14.00 – 14.40 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Tomasz Malinowski – Sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie: „Przesłanki odpowiedzialności karnej medyka”

14.40 – 15.00 Dr n. med. mgr prawa Marta Rorat – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: „Błąd medyczny w sepsie – analiza advers event”

15.00 – 15.15 Dyskusja

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa

PANEL IV: Perspektywy: komunikacja, edukacja, mediacja

15.30 – 15.50 Halina Kutaj-Wąsikowska – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: „Monitorowanie zdarzeń niepożądanych w Polsce – czy jesteśmy na to gotowi?”

15.50 – 16.10 Dr n. praw. Dominika Bek – Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, Uniwersytet Śląski: „Mediacje w sprawach o błąd medyczny”

16.10 – 16.30 Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: „Efektywna komunikacja interpersonalna jako istotny element kultury bezpieczeństwa”

16.30 – 16.45 Dyskusja

16.45 – 17.00 Zakończenie konferencji