Zaproszenie

Logo Konfefrencji

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów bardzo dziękujemy za zainteresowanie Konferencją. Z przykrością pragniemy jednak poinformować, że wszystkie miejsca dla uczestników biernych są już zajęte.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących kolejnej edycji.

Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz Śląskiej Izby Lekarskiej pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w III Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej. Konferencja odbędzie się 17 listopada 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11B, Katowice).

Tegoroczna Śląska Konferencja Medyczno-Prawna – poświęcona chorobom zakaźnym i szczepieniom ochronnym – stanowi kontynuację poprzednich dwóch edycji, których głównym celem było zbliżenie dwóch środowisk: medycznego i prawniczego. Intencją organizatorów jest zachęcenie do zabierania głosu w sprawach ważnych dla zdrowia publicznego oraz do podejmowania czynnych działań na jego rzecz, a także popularyzowanie społecznie istotnych zagadnień. Zadaniem konferencji jest poszerzenie i aktualizacja informacji, wiedzy i świadomości dotyczącej istnienia i przenoszenia chorób zakaźnych groźnych we współczesnym świecie oraz niezbędności obowiązkowych szczepień ochronnych – zważywszy na ożywienie, jakie zapanowało w tej dziedzinie w ostatnim czasie. Rodzi się również pytanie, czy i jak prawo i technologia nadążają za zmieniającymi się warunkami walki z zagrożeniami epidemiologicznymi – choćby wzrastającą gęstością zaludnienia. Kolejnym aspektem jest samo promowanie odpowiedniej profilaktyki wraz z niezbędną wiedzą związaną bezpośrednio z prawem.

Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia został zagwarantowany dzięki zainteresowaniu nim uznanych w skali krajowej i międzynarodowej autorytetów z dziedziny nauk medycznych, prawnych i humanistycznych.

Serdecznie zachęcamy również do udziału w debacie dla młodych naukowców, która będzie miała miejsce w przeddzień III Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej, 16 listopada w Sali Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdą Państwo w tym miejscu.