Zaproszenie

IV Konferencja Medyczno-Prawna jest kierowana przede wszystkim do grona prawników i lekarzy, którzy w swojej codziennej praktyce stykają się z problematyką, wynikającą z przenikania się dziedzin medycyny i prawa, a także do studentów medycyny i prawa zainteresowanych prawem medycznym. Podczas pierwszej części wydarzenia w dniu 8 czerwca 2018 r. zostanie przedstawiona tematyka związana z rolą biegłych – ich kluczowe znaczenie w procesach karnych i cywilnych. Omówione zostaną także przyjęte zasady wyznaczania biegłych, zarówno działających w zespołach biegłych instytucjonalnych, jak i biegłych powoływanych „ad hoc”. Październikowa odsłona konferencji będzie w całości poświęcona zagadnieniom związanym z błędem lekarskim.

Konferencja ma również na celu konfrontację różnych stanowisk praktyków i teoretyków prawa oraz medycyny, a także podjęcie próby zdefiniowania aktualnych potrzeb i oczekiwań organów wymiaru sprawiedliwości. Przewodniczącą komitetu naukowego Konferencji wybrano prof. zw. dr hab. Teresę Dukiet-Nagórską.

Uprzejmie informujemy, że Konferencja jest odpłatna. Koszt uczestnictwa w I części Konferencji wynosi 100 zł. W przypadku aplikantów i doktorantów opłata konferencyjna wynosi 50 zł, natomiast studenci medycyny i prawa są zwolnieni z opłat.
Zasady uczestnictwa znajdą Państwo w zakładce Zgłoszenie -> Warunki udziału.
Za udział w konferencji przysługują punkty edukacyjne.

plakat - zał. nr 5