Zaproszenie

Szanowni Państwo, na prośbę grupy uczestników V Konferencji Medyczno-Prawnej, która miała się odbyć 14 października 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, organizatorzy przesunęli wydarzenie na pierwszy kwartał 2023 roku. Dokładny termin V Konferencji Medyczno-Prawnej zostanie podany pod koniec października 2022 r.
 
Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląską Izbę Lekarską, Izbę Adwokacką w Katowicach i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.
W Konferencji weźmie udział Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. prof UW Marcin Wiącek.
Zapraszamy prawników i lekarzy, którzy w swojej codziennej praktyce stykają się z problematyką, wynikającą z przenikania się dziedzin medycyny i prawa, a także studentów medycyny i prawa zainteresowanych prawem medycznym.

Uprzejmie informujemy, że Konferencja jest odpłatna. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł. W przypadku aplikantów, doktorantów, studentów medycyny i prawa opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

W wydarzeniu można uczestniczyć BEZPŁATNIE
online

Zasady uczestnictwa znajdą Państwo w zakładce Zgłoszenie -> Warunki udziału.
Za udział w konferencji przysługują punkty edukacyjne.