Prelegenci

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Prawa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, radca prawny, Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, arbiter sądów polubownych, autorka komentarzy, monografii i innych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa medycznego, arbitrażu i mediacji.

Dr hab. n. med. Robert Pudlo – specjalista psychiatra. Adiunkt Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii SUM w Tarnowskich Górach, w latach 2011 – 2018 konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. Zainteresowania naukowe obejmują głównie psychiatrię konsultacyjną (zwłaszcza zaburzenia psychiczne w kardiologii i kardiochirurgii) oraz styk psychiatrii i prawa. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.

Dr Stefan Kopocz – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznek w Katowicach, specjalista z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, były ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego ww. szpitala. Od 1993 r. ściśle związany ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej II, IV, V oraz obecnej VII kadencji. Kierownik zespołu ds. opiniowania sądowo lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych VI kadencji, członek Komisji ds. Kształcenia podyplomowego ŚIL zajmujący się promowaniem prawa medycznego w środowisku lekarskim.

Dr n. med. Tadeusz Urban – Specjalista ginekolog – położnik. Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, w latach 2001-2008r. dyrektor ds. lecznictwa i dyrektor naczelny ww. szpitala. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania placówkami służby zdrowia”, „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny”, „Zakład opieki zdrowotnej jako spółka prawa handlowego” oraz kursu dla członków Rad Nadzorczych. Z samorządem lekarskim związany od 2001 r. jako zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Konwentu Okręgowych Rzeczników Izb Lekarskich. Pomysłodawca utworzenia Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych w ŚIL. Od 2018 r. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Wykładowca z zakresu odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, karnej i pracowniczej na kursach specjalizacyjnych i doskonalących oraz na studiach podyplomowych.

SSO Tomasz Malinowski – sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny przy Wydziale Prawa i Administracji UW, autor artykułów naukowych m.in. z zakresu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Mgr Agnieszka Skowron – adwokat, asystent w Katedrze Prawa Karnego Procesowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się między innymi w problematyce opiniowania sądowego oraz odpowiedzialności karnej lekarzy. Autorka publikacji z zakresu procedury karnej, uczestniczka licznych konferencji naukowych.

Mgr Jakub Hanc – asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i prawa medycznego.