Prelegenci

Prelegenci V Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej:


Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
– wieloletni Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UŚ, kierownik Studiów Podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia” oraz redaktor naukowy III tomu Systemu Prawa Medycznego, specjalizująca się w prawie karnym i medycznym.

Dr hab n. prawn. Maria Boratyńska – redaktor naczelna kwartalnika Przegląd Prawa Medycznego (poprzednio – Prawo i Medycyna), wieloletni i ceniony wykładowca prawa medycznego dla prawników, medyków i bioetyków, pracownik naukowy UW oraz WUM (Zakład Medycyny Sądowej), członek Komitetu Bioetyki PAN. Wcześniej – historyk i krytyk literatury. Współautorka pierwszej monografii poświęconej prawom pacjenta (2001), autorka monografii „Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania” (2012) oraz licznych artykułów poświęconych prawu medycznemu. Współautorka i współredaktorka projektu naukowego System Prawa Medycznego (wyd. Wolters Kluwer), aktywna zwolenniczka dialogu między prawnikami medycznymi, lekarzami i bioetykami dla tworzenia interdyscyplinarnych syntez. Podejmuje tematy trudne i wymagające analiz szerszych niż ścisłe ramy ustaw: medycyny końca życia, praw reprodukcyjnych, dysforii płci, decyzji medycznych w imię dobra dziecka; poszanowania autonomii pacjenta oraz rozstrzygania kolizji dóbr i obowiązków w medycynie.

Paweł Matyja – adwokat z Katowic, członek komisji ds. zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej, publicysta i ekspert medialny. W swojej praktyce koncentruje sie m.in. na prawach człowieka i ochronie dóbr osobistych, w tym m.in. prawie do życia, aborcji czy eutanazji. Zabiera głos w ważnych kwestiach dotyczących stanowienia i stosowania prawa.
W roli eksperta występował m.in. podczas Szczytu ONZ – 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych. Wybrany Prawnikiem Roku Pro Bono w Polsce przez Dziennik Rzeczpospolita i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Trzykrotnie zaliczony do grona gwiazd prawniczego świata w konkursach Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Wydawnictwo Wolters Kluwer. Wyróżniony certyfikatami jakości Firma na Medal oraz Top Firma na Medal.

Jakub Hanc – doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykonawca projektów badawczych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego i prawa medycznego.Prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Iwona Maruniak-Chudek
, specjalista pediatra i neonatolog, absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach od 2009 roku kierownik Kliniki i Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; konsultant wojewódzki ds. Neonatologii w województwie śląskim, członek Nadzoru Krajowego ds. Neonatologii, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, dyrektor i instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji – NLS (Neonatal Life Support), członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej CEM. Nauczyciel akademicki realizujący szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe (specjalizacyjne); wykładowca na kursach specjalizacyjnych i doskonalących, wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach medycznych .
Autor i współautor artykułów naukowych na tematy związane z zakażeniami u noworodków, zaburzeniami metabolizmu, ostrym uszkodzeniem nerek, oceną nawodnienia i markerami uszkodzenia ściany jelitowej; również współautorka rozdziałów w krajowych i zagranicznych publikacjach, w tym: „Standardach postępowania medycznego z noworodkiem w Polsce.
Miejsce pracy: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice.

prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w latach 2018-2021. Laureat 2 miejsca w konkursie Supertalenty w Medycynie. Współautor krajowych wytycznych monitorowania funkcji i dynamiki układu krążenia w operacjach niekardiochirurgicznych. Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Śląskiej Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przewodniczący Sekcji Intensywnej Terapii Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w którym był również członkiem Zarządu Głównego (2014-2021). Przewodniczący Oddziału Śląskiego PTAiIT. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, wykładowca. Badacz i kierownik licznych krajowych i międzynarodowych projektów naukowych (w tym pod auspicjami European Society of Anaesthesiology i European Society of Intensive Care Medicine). Promotor: 31 prac licencjackich i inżynierskich; 8 zakończonych przewodów doktorskich, opiekun 5 słuchaczy studiów doktoranckich, recenzent 8 rozpraw doktorskich, 2 postępowań habilitacyjnych. Autor lub współautor 335 prac naukowych, w tym 229 w czasopismach z punktacją MNiSW/MEiN (łącznie 8111 punktów), 117 prac z IF (łączny IF 278); HI=15.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech – specjalistka Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Życie zawodowe skoncentrowane na chorych poddawanych operacjom serca. Na przestrzeni lat współpraca z trzema Klinikami Kardiochirurgii (Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu; Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego). W ostatnim czasie dedykowana intensywnej terapii pooperacyjnej. Zafascynowana filozofią ERAS (Elary Recovery After Surgery), rozważająca granice intensywnej terapii i nierozerwalny związek opieki paliatywnej z intensywną terapią, miłośniczka standardów, algorytmów, list kontrolnych i porządku. Dwie kadencje prezes Śląskiego Oddziału PTAiT, nastawiona na szkolenie młodych anestezjologów. Podejmuje próby przemycania tematów dotyczących historii anestezjologii i etyki w edukacji medyków, uważając je za istotne a pomijane. Obecnie pracuje w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, jest kierownikiem Kliniki Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii. Działalność usługową prowadzi w Górnośląskim Centrum Medycznym szpitala im. profesora Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu jako lekarz kierujący Oddziałem Aneztezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym. Ukończyła podyplomowe studia Zarządzania w Służbie Zdrowia. Prywatnie feministka, uzależniona od czytania powieści kryminalnych, zapalona brydżystka mimo braku turniejowych sukcesów.

Dr n. med. Maria Damps -specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii, na co dzień pracuje w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz jako asystent naukowo-badawczy na Wydziale Nauk o Zdrowiu ŚUM, absolwentka studiów podyplomowych prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, przewodnicząca sekcji Etyki Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, współautorka najnowszych wytycznych zaniechania terapii daremnej u dzieci w Oddziale Intensywnej Terapii, propaguje holistyczne i partnerskie podejście do pacjenta.