Patronaty


PATRONATY HONOROWE edycja 2022 r.

Patronat Rzecznik Praw Pacjenta

Patronat Rzecznik Praw Pacjenta

Patronat Honorowz Prezydenta Miasta Katowice

Województwo Śląskie

ProMedico

ProMedico


PATRONATY MEDIALNE

ProMedico

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


PATRONATY HONOROWE z edycji 2018 r.

Minister Zdrowia

Główny Inspektor Sanitarny

patronat_marszalek_saluga

 

logo rzecznika

Patronat Honorowz Prezydenta Miasta Katowice

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Zabrze

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii logo

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

Rektor ŚUM

Rektor UŚ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PATRONATY MEDIALNE

RZECZPOSPOLITA TVP3 Katowice
Palestra
ProMedico
ProMedico