Patronaty

PATRONATY HONOROWE

Minister Zdrowia
Wojewoda Śląski

Rektor Uniwersytetu ŚląskiegoRektor Uniwersytetu Śląskiego

Rektor Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoRektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prezes Naczelnej Izby LekarskiejPrezes Naczelnej Izby Lekarskiej

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Patronat Honorowz Prezydenta Miasta Katowice

Główny Inspektor SanitarnyGłówny Inspektor Sanitarny

Marszałek Województwa Śląskiego

PATRONATY MEDIALNE

RZECZPOSPOLITATVP3 Katowice
Palestra
ProMedico