Formularz zgłoszeniowy

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej –

https://sonda.sum.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=951769

 

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać również potwierdzenie dokonanej opłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł. W przypadku aplikantów i doktorantów opłata konferencyjna wynosi 50 zł, natomiast studenci medycyny i prawa są zwolnieni z opłat. 

Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego Śląskiej Izby Lekarskiej:

50 1020 2313 0000 3102 0553 7933, podając w tytule „IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna”

123