Komitet naukowy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. pr. Teresa Dukiet-Nagórska – prof. zw. nauk prawnych, laureatka prestiżowej nagrody „Państwa i Prawa” za habilitację, autorka wielu prac z zakresu prawa karnego materialnego i prawa medycznego – w tym monografii „Autonomia pacjenta a prawo karne”. Do września 2017 roku była  wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego, jest redaktorem  naukowym  III tomu „ Systemu Prawa Medycznego” (przewidziany do druku w 2018 r.).

Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka – Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w latach 2007-2015 Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej SUM. Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na poszukiwaniu nowych leków o działaniu przeciwnowotworowym i anty-HIV. Autor licznych patentów i publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych.

Prof. dr hab. Zygmunt Tobor – profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z legalnością, aksjologią, wykładnią oraz praktyczną problematyką stosowania prawa. Autor licznych publikacji naukowych, monografii i artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Prof. dr hab. n. pr. Kazimierz Zgryzek – Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda – Dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dr hab Agnieszka Bielska-Brodziak – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UŚ, radca prawny. Ekspert prawny Sejmu RP. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu interpretacji prawa. Wykładowca studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”. Współpracuje ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚIL oraz zespołem lekarzy z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej SUM w Katowicach. Jedna z inicjatorek Śląskiej Konferencji Prawno-Medycznej, organizatorka wszystkich trzech edycji.

Dr Agnieszka Nowak – absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista medycyny sądowej, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim Wydziale Prawa i Administracji, studentka IV roku kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”. Dorobek naukowy mieści się w obszarze zainteresowań i obejmuje medycynę sądową i prawo medyczne.

Dr n. med. Jacek Gawron – absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy.  Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej V-VII kadencji, Przewodniczący Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego ws. odpowiedzialności zawodowej i karnych, Zastępca Przewodniczącego Komisji Etyki przy ŚIL, a także członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Dr n. med. Christian Jabłoński – p.o. Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo – Lekarskiej SUM w Katowicach, specjalista medycyny sądowej. Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Wykładowca medycyny sądowej, prawa medycznego i etyki lekarskiej. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Wydziału Prawa i Administracji UW.

Dr Stefan Kopocz – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznek w Katowicach, specjalista z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, były ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego ww. szpitala. Od 1993 r. ściśle związany ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej II, IV, V oraz obecnej VII kadencji. Kierownik zespołu ds. opiniowania sądowo lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych VI kadencji, członek Komisji ds. Kształcenia podyplomowego ŚIL zajmujący się promowaniem prawa medycznego w środowisku lekarskim.

Dr n. med. Tadeusz Urban – Specjalista ginekolog – położnik. Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, w latach 2001-2008r. dyrektor ds. lecznictwa i dyrektor naczelny ww. szpitala. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania placówkami służby zdrowia”, „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny”, „Zakład opieki zdrowotnej jako spółka prawa handlowego” oraz kursu dla członków Rad Nadzorczych. Z samorządem lekarskim związany od 2001 r. jako zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Konwentu Okręgowych Rzeczników Izb Lekarskich. Pomysłodawca utworzenia Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych w ŚIL. Od 2018 r. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Wykładowca z zakresu odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, karnej i pracowniczej na kursach specjalizacyjnych i doskonalących oraz na studiach podyplomowych.

Adw. Roman Kusz – Dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.

Ziemowit Wójcik – doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2013 uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień związany z Kancelarią Adwokacką Adwokat Anny Kwietniowskiej. W swojej pracy naukowej skupia się na problematyce świadomej zgody na przeprowadzenie procedury medycznej. Autor publikacji naukowych z dziedziny prawa cywilnego oraz prawa medycznego i farmaceutycznego. Prywatnie alpinista i ultramaratończyk.