Historia

Śląska Konferencja Medyczno-Prawna od pierwszej swojej edycji z roku 2014 była pomyślana jako most łączący środowiska medyczne i prawnicze; środowiska często spotykające się na swojej drodze zawodowej, lecz raczej w sytuacjach antagonistycznych niż będących przejawem współpracy. Idea cyklicznej konferencji gromadzącej badaczy i praktyków reprezentujących obie grupy miała być wyrazem drugiego z tych rodzajów „spotykania się” i umożliwiać tworzenie i aktualizowanie wykazu bieżących problemów medyczno-prawnych.

I ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA 

Pierwsza konferencja odbyła się 25 kwietnia 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a jej organizatorami byli Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląska Izba Lekarska oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach. Wzięło w niej udział ponad 350 osób reprezentujących oba zainteresowane środowiska, zaś tematyka tej edycji była niezwykle zróżnicowana. Specjalnym gościem wydarzenia był prof. Adam Maciejewski, który wraz z zespołem z Centrum Onkologii w Gliwicach przeprowadził pionierskie i ratujące życie operacje transplantacji twarzy i to właśnie one były przedmiotem jego wystąpienia. Problematyka przeszczepów – ujmowana z różnych perspektyw, szczególnie zaś zgody na pobranie organów – była także tematem prelekcji prowadzonych przez prof. Marka Walugę i dra hab. Tomasza Pietrzykowskiego. Kolejni goście poruszali problemy związane:

  • z rolą biegłego psychiatry w postępowaniu karnym (prof. Irena Krupka-Matuszczyk i prof. Kazimierz Zgryzek),
  • ze współczesnymi aspektami telemedycyny (praca zespołu lekarsko-prawniczego),
  • ze zgodą pacjenta z prawnego i etycznego punktu widzenia (prof. Teresa Dukiet-Nagórska i prof. Lesław Niebrój),
  • z działalnością śląskiej wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (stosowny raport przedstawili jej członkowie: dr Andrzej Wcisło, dr Marek Dudziak oraz r.pr. Przemysław Gątarz),
  • z różnymi rodzajami błędu organizacyjnego i odpowiedzialnością prawną za jego popełnienie (prof. Teresa Dukiet-Nagórska oraz dr Stefan Kopocz, wieloletni rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy)
  • oraz z organizacyjno-prawnymi aspektami żywienia pozajelitowego, w związku z uruchomieniem w kwietniu 2014. pierwszego w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywienia Klinicznego w sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym (dr Adam Drozd i dr Aleksander Marekwia).

II ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA

W zgodnej ocenie przedstawicieli aż siedmiu ośrodków naukowych uczestniczących w I Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej, było to wydarzenie przeprowadzone na najwyższym poziomie – tak organizacyjnym, jak i merytorycznym. Sukces ten zachęcił organizatorów do kontynuowania realizacji idei wydarzenia, co doprowadziło do zorganizowania II Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej w dniu 24 kwietnia 2015 r. na terenie kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie. Tym razem udział w wydarzeniu, poza naukowcami i praktykami reprezentującymi środowiska medyczne i prawnicze, wzięli również przedstawiciele administracji publicznej – Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Aleksandra Skowronek, wicemarszałek województwa śląskiego oraz Ewa Momot, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – będący uczestnikami dyskusji panelowej dotyczącej odpowiedzialności podmiotów tworzących służbę zdrowia w związku z niedofinansowaniem działalności szpitali. Zanim jednak doszło do tej dyskusji, podjęto już szereg innych zagadnień w ramach wykładów i paneli dyskusyjnych. Po inauguracyjnym wystąpieniu prof. Piotra Kruszyńskiego, kierownika Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego miały miejsce jeszcze:

  • wykład „Dowód z opinii biegłego lekarza w sprawach błędu medycznego – spojrzenie prawnika i medyka sądowego” (prof. Kazimierz Zgryzek i dr hab. Czesław Chowaniec),
  • panel dyskusyjny „Kontrowersje w transplantologii – problemy na styku prawa i medycyny” (prof. Marian Zembala, dr hab. Grzegorz Budziński, dr hab. Teresa Nieszporek, dr Jarosław Wilk, dr hab. Tomasz Pietrzykowski),
  • panel dyskusyjny „Chłopiec czy dziewczynka? Zaburzenia różnicowania płci – medyczny i prawny punkt widzenia” (prof. V. Skrzypulec-Plinta, dr hab. Magdalena Habdas, r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek, prof. E. Małecka-Tendera, dr hab. Aneta Gawlik, dr hab. Tomasz Koszutski, dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop, dr Grzegorz Kudela)
  • oraz wykład „Etyka w zawodzie lekarza i prawnika” (adw. Roman Kusz, dr hab. Jarosław Markowski).

Po zakończeniu części wykładowej odbyła się jeszcze część warsztatowa, w ramach której stworzono możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych, symulacji medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku.

Także w roku 2015 Śląska Konferencja Medyczno-Prawna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem reprezentantów środowisk medycznych i prawniczych, co zdecydowanie potwierdza, że idei konferencji nie da się wyczerpać w jednorazowym wydarzeniu, a jej realizację zapewnić mogą tylko regularne, cykliczne spotkania zainteresowanych grup zawodowych.