Komitet organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Patrycja Makarska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestnik studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 12 lat pracownik Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚIL, współpracownik Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego ws. odpowiedzialności zawodowej i karnych ŚIL.

Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Marlena Drapalska-Grochowicz – doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swojej pracy naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z wykładnią prawa, bioetyką oraz prawem medycznym. W okresie studiów brała czynny udział w pracach Koła Naukowego Praw Zwierząt oraz Sekcji Praw Zwierząt w Studenckiej Poradni Prawnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w sądach, kancelariach adwokackich, Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz stowarzyszeniach charytatywnych. Wolontariuszka III Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej.

Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Aniela Grajoszek – doktorantka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2014 uzyskała tytuł magistra inżyniera hodowli i biologii zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na co dzień pracuje w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Dyr. Barbara Iwaszkiewicz – Dyrektor Biura Okręgowa Izby Adwokackiej w Katowicach, od 10 lat związana zawodowo z samorządem adwokackim. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kurator sądowy przy wydziałach rodzinnych sądów powszechnych.

Alicja van der Coghen – Rzecznik Prasowy Śląskiej Izby Lekarskiej, kierownik Działu Informacyjno-prasowego ŚIL. Pełniła funkcję koordynatora Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Przed rozpoczęciem pracy w Śląskiej Izbie Lekarskiej przez dekadę była związana ze śląskimi mediami, pracując między innymi jako dziennikarka i prezenterka programu informacyjnego telewizji TVS. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Społecznych, specjalizacji: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także menadżerskich studiów podyplomowych – poziom MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prywatnie ratownik górski, odznaczona w 2006 roku Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Karolina Więckowska – doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współzałożycielka pierwszego w Polsce Koła Naukowego Praw Zwierząt i pierwszej Sekcji Praw Zwierząt w Studenckiej Poradni Prawnej. Za swoje działania na rzecz zwierząt w roku 2015 została laureatką ogólnopolskiego plebiscytu „Polacy z werwą” w kategorii ochrona środowiska. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych z zakresu bioetyki, prawa medycznego i prawnej ochrony zwierząt. Wolontariuszka I, II i III Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej.

R. pr. Joanna Andrzejewska – wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w 2014 r. W Śląskiej Izbie Lekarskiej świadczy pomoc prawną m.in. na rzecz okręgowego sądu lekarskiego. Prelegent na konferencjach z zakresu prawa medycznego, wizerunku lekarzy, mediacji. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Katarzyna Gwizdek – doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowia w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na co dzień pracownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji SUM. Prelegent kilkudziesięciu konferencji naukowych polskich i zagranicznych, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych związanych z medycyną i aktywnością fizyczną.

Marek Suska – doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, interesujący się problematyką procesu legislacyjnego i wykładni prawa, bioetyki oraz prawa administracyjnego. Od wielu lat angażuje się w działalność różnych kół naukowych, współorganizator wielu wydarzeń naukowych, wolontariusz III Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej. Przez kilka lat nieśmiało próbował również działalności dziennikarskiej w redakcji magazynu „Outro – wychodzimy poza schemat”.

Ziemowit Wójcik – doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2013 uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień związany z Kancelarią Adwokacką Adwokat Anny Kwietniowskiej. W swojej pracy naukowej skupia się na problematyce świadomej zgody na przeprowadzenie procedury medycznej. Autor publikacji naukowych z dziedziny prawa cywilnego oraz prawa medycznego i farmaceutycznego. Prywatnie alpinista i ultramaratończyk.

Dr n. med.  Rafał Skowronek – doktor nauk medycznych, asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autor licznych artykułów i wystąpień z zakresu medycyny sądowej i pokrewnych nauk sądowych. Członek wielu towarzystw naukowych. Pełni funkcję Sekretarza Oddziału w Katowicach Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Jako biegły opiniuje w sprawach dotyczących podejrzenia błędu medycznego, zwłaszcza w obszarze psychiatrii klinicznej, toksykologii, ginekologii i położnictwa.

Dr Emanuel Kolanko – lekarz medycyny, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w trakcie odbywania specjalizacji z chorób płuc. Od 2015r. doktorant Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Aktualnie członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Autor publikacji z zakresu prawa medycznego, medycyny oraz biologii medycznej.  Szczególnie zainteresowany aspektami prawnymi leczenia chorób zakaźnych.

W każdej z instytucji współtworzących Konferencję działają także Osoby wspierające organizację tego tak dużego przedsięwzięcia, na wszystkich polach i w różnoraki sposób. Chcielibyśmy w tym miejscu szczególnie podziękować:

– Aleksandrze Wilczyńskiej, Magdalenie Sobas oraz Małgorzacie Poszwie z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

– Aleksandrze Kowalskiej, Joannie Kukułce-Jóźwik, r. pr. Katarzynie Różyckiej, Agacie Nowak oraz Wojciechowi Szwajnochowi ze Śląskiej Izby Lekarskiej.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do wolontariuszy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za ich nieocenioną pomoc i zaangażowanie w organizację wydarzenia.