Komitet organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Marta Wilk – specjalista w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Śląskiej Izby Lekarskiej

Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Karolina Rzepiejewska, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii biznesu, pracownik Sekcji Promocji Biura Rzecznika Prasowego SUM w Katowicach. Specjalista ds. pozyskania funduszy zewnętrznych oraz realizacji projektów ministerialnych i unijnych dedykowanych edukacji i nauce. Dodatkowo, w codziennej pracy wspiera sekcję w działaniach promocyjnych oraz organizacji: wydarzeń uczelnianych, Inauguracji, Śląskiego Festiwalu Nauki, konferencji naukowych.

Dyr. Barbara Iwaszkiewicz – Dyrektor Biura Okręgowa Izby Adwokackiej w Katowicach, od 10 lat związana zawodowo z samorządem adwokackim. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kurator sądowy przy wydziałach rodzinnych sądów powszechnych.

Alicja van der Coghen – Rzecznik Prasowy Śląskiej Izby Lekarskiej, kierownik Działu Informacyjno-prasowego ŚIL. Pełniła funkcję koordynatora Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Przed rozpoczęciem pracy w Śląskiej Izbie Lekarskiej przez dekadę była związana ze śląskimi mediami, pracując między innymi jako dziennikarka i prezenterka programu informacyjnego telewizji TVS. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Społecznych, specjalizacji: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także menadżerskich studiów podyplomowych – poziom MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prywatnie ratownik górski, odznaczona w 2006 roku Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Katarzyna Gwizdek – doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowia w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na co dzień pracownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji SUM. Prelegent kilkudziesięciu konferencji naukowych polskich i zagranicznych, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych związanych z medycyną i aktywnością fizyczną.

Ziemowit Wójcik – doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2013 uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień związany z Kancelarią Adwokacką Adwokat Anny Kwietniowskiej. W swojej pracy naukowej skupia się na problematyce świadomej zgody na przeprowadzenie procedury medycznej. Autor publikacji naukowych z dziedziny prawa cywilnego oraz prawa medycznego i farmaceutycznego. Prywatnie alpinista i ultramaratończyk.

Radca prawny Joanna Andrzejewska – wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w 2014 r. W Śląskiej Izbie Lekarskiej świadczyła pomoc prawną m.in. na rzecz okręgowego sądu lekarskiego. Prelegent na konferencjach z zakresu prawa medycznego, wizerunku lekarzy, mediacji. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Sara Rycar – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii adwokackiej i kancelarii radcy prawnego. Od 2019 roku kierownik Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚIL.

Renata Dobrowolska – pracownica Fundacji Wydziału Prawa i Administracji US Facultas Iuridica, od wielu lat zaangażowana w organizację konferencji naukowych i kongresów. Absolwentka UE w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.